Jämthunden er den største av de nordiske jakthundrasene og er en av Sveriges nasjonalraser.
Jämthunden er den perfekte løshund, og er etter manges mening løshunden framfor noen.
En førsteklasses jämthund stiller som regel elgen i uttaket med kraftig godt hørbart losmål.
Andre typiske egenskaper er blant annet størrelsen og framkommeligheten i tøft terreng. Jämthunden er stor og sterk og en veltrenet hund kan brukes på jakt hver dag i dagevis.

Jämthunden beveger seg ved å sette labbene inn til midtlinjen, dette er en urgammel og nedarvet egenskap som sparer krefter i dyp snø. Fordelen med en stor intelligent jämthund er at den kan fortsatt brukes på jakt selv etter at det har kommet en del snø. En god representant for rasen har også den egenskapen at den ikke henger etter en elg som ikke vil stå i timevis.
En slik hund er effektiv og jakte med, da dagens jaktvald i de fleste tilfeller ikke er på mer en ca. 15-20 tusen dekar. En god jämthund vet også å bryte jakten etter mørkets frembrudd, slik at en har hunden med seg hjem etter endt jaktdag.


I enkelte tilfeller blir rasen også brukt som bandhund, men det er som løshund den har sin store styrke.
Som familiehund er den kjent for sitt rolige og omgjengelige vesen.

Jämthunden er en fullblods jakthund, og dersom du ikke er jeger bør du velge en annen rase."I følge Den Svenske Jämthundklubben, er jämthunden en gråhundeiers drøm!!"
"Det heter seg også at
jämthunden er elgskogens svar på formel 1."

pot